Doneren

Het antwoord op financiële
uitbuiting is samenwerken.

Veelgestelde vragen


Vragen over de stichting

Algemeen

Bij het lidmaatschap van de SVOW CLUB krijgt u op onze website een vermelding van uw bedrijf met een link naar uw eigen website met de kleur van het door u behaalde plakkaat, brons, zilver, goud of diamant. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw bedrijf nog extra voor te stellen via een korte presentatie. Daarnaast kunt u uw lidmaatschap in de SVOW CLUB ook op andere manieren kenbaar maken bijvoorbeeld op uw eigen website met het daarbij behorende icoon.

Doneren via de doneerknop geeft u verder geen publieke aandacht. Maar we zijn er zeker niet minder blij mee.

Category: Algemeen

Op de website staat een doneerknop. Via deze doneerknop kunt u via I-deal ieder bedrag doneren wat u wilt. Wij zijn hier heel blij mee!

Category: Algemeen

Als u liever anoniem wilt blijven kan dat natuurlijk ook. Geeft u dit dan alstublieft specifiek aan in uw bericht.

Category: Algemeen

Wilt u deelnemen aan de SVOW CLUB? Stuurt u ons dan alstublieft een bericht waarin u aangeeft voor welk bedrag u wilt deelnemen. Wij zullen u voor dit bedrag een factuur met BTW sturen. Zodra wij uw bijdrage hebben ontvangen vermelden wij u op onze website als lid van de SVOW CLUB. Als u liever anoniem wilt blijven kan dat natuurlijk ook. Geeft u dit dan alstublieft specifiek aan in uw bericht.

Category: Algemeen

Om ons streven en onze ambitie te kunnen bereiken is veel ontwikkelingsgeld nodig. We hebben de SVOW CLUB in het leven geroepen om deze middelen te verwerven. Door lid te worden van deze club draagt u bij aan het veiliger maken van de leefomgeving van deze kwetsbare groepen. Want alleen samen kunnen we strijden tegen financiële uitbuiting.

Zowel bedrijven als particulieren kunnen zich bij de SVOW CLUB aansluiten door een minimale bijdrage van € 500,–. Uiteraard mag het ook meer zijn. Al naar gelang de hoogte van uw bijdrage krijgt u een bronzen-, zilveren-, gouden- of diamanten vermelding op onze website. Ook krijgt u de gelegenheid uw bedrijf op onze website voor te stellen.

Brons:                            € 500,–     tot € 1.000,–

Zilver:                            € 1.000,–  tot € 2.500,–

Goud:                            € 2.500,–   tot € 5.000,–

Diamant:                       € 5.000,–  tot ……………..

Iedere deelnemer ontvangt bovendien een jaar lang het gratis gebruik van de unieke SVOW Digitaal Dossier app.

Uiteraard kunt u uw vermelding in de CLUB ook op uw eigen website vermelden en zo aangeven dat preventie van financiële uitbuiting bij ouderen en zorgbehoevenden u aan het hart gaat.

Category: Algemeen

Deze letters staan voor Samen Veilig Ouder Worden

De Stichting is officieel op 8 oktober 2015 opgericht ten overstaan van Notaris Eveline Schot in Amsterdam

Category: Algemeen

De statuten zijn te allen tijde op te vragen bij de Stichting zelf, door eenvoudig een mailtje te sturen aan info@svow.nl.

Category: Algemeen

De stichting wil het kenniscentrum zijn op het gebied van financiële uitbuiting van ouderen en zorgbehoevenden. Daarnaast streven wij naar een veilige leefomgeving naarmate afhankelijkheid toeneemt en willen wij helpen het gevoel bij gekrenkt vertrouwen te herstellen indien dit geschonden is. De laatste cijfers laten zien dat minimaal 30.000 ouderen per jaar slachtoffer zijn van financiële uitbuiting, met een schadepost van tientallen miljoenen euro’s per jaar. De verwachting is dat dit slechts een topje van de ijsberg is omdat men bijna nooit aangifte doet. Dit heeft te maken met angst, schaamte en berusting.

De stichting ontwikkelt diensten, toepassingen en middelen die de veiligheid kunnen bevorderen en verrichten al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Wij zetten in op de hoogst mogelijke risicobeheersing maar kunnen risico-uitsluiting niet garanderen. Daarnaast praat de stichting op dit gebied mee met allerlei andere instanties, overheden en ouderenbonden. Hier wordt gerelateerde informatie uitgewisseld en worden gezamenlijke activiteiten besproken.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op een onbezoldigde basis. Het enige wat zij ontvangen zijn wat onkostenvergoedingen. De voorzitter is de heer Lou van Beetz, secretaris is Ella de Groot en de penningmester is Nicole Den Hartigh. De directie van de stichting is op dit moment een duo-functie en wordt uitgevoerd door Patrick van der Valk en Thérèse van der Velden. Zij zijn in dienst van de stichting. Zodra de financiën van de Stichting dit toelaat zullen zij hiervoor een salaris ontvangen. Daarnaast hebben we nog een viertal vrijwillige medewerkers, te weten mr. Wilke de Boer, Jan van Eijkel, Annelies van den Houten en Juulka Smith. Ook zij verrichten hun werkzaamheden op een onbezoldigde basis.

De uitgebreide versie van deze informatie is ook te zien op de website, www.svow.nl.

Category: Algemeen

Voor alle medewerkers van de Stichting SVOW laten wij een uitvoerig achtergrondonderzoek uitvoeren. Daarnaast hebben onze medewerkers en/of bestuursleden, die direct cliëntencontact onderhouden, een operationele politie achtergrond met de daarbij behorende uitgebreide screening of zij zijn gediplomeerd Certified Private Investigators (CPI) en aangesloten bij diverse Particuliere Onderzoeksbureau’s, welke voorzien zijn van een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgegeven verguning. Onze juriste Mr. Wilke de Boer is gespecialiseerd op het vakgebied Privacywetgeving in zijn algemeenheid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het bijzonder.

Category: Algemeen

In principe kan iedereen die achter de doelstellingen van de Stichting staat bij ons komen werken. Het merendeel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers. Wij hebben eigenlijk altijd behoefte aan collega’s die kunnen helpen bij het geven van voorlichtingssessies bij onder andere zorginstellingen.

Category: Algemeen

De Stichting SVOW heeft een Raad van Toezicht welke wordt voorgezeten door Drs. Bea Vrijhof – RA.

Category: Algemeen

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals de stichting SVOW zeker zal doen, verplicht dit te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Onze juriste Mr. Wilke de Boer heeft de stichting reeds aangemeld bij het CBP.

Category: Algemeen

Het klopt inderdaad dat de zwakke schakel in de veiligheid de oudere zelf is. De stichting zal middels diverse kanalen aan deze groep voorlichting geven. Dat kan op onze website, via een SVOW brochure en voorlichtingscampagnes op diverse locaties, zoals bij Zorginstellingen intern. Met deze voorlichting zal indirect ook de (potentiële) dader worden geïnformeerd over de beschermende maatregelen voor de ouderen en zorgbehoevenden. Wij streven naar maximaal haalbare risicobeheersing. Risico uitsluiting is niet haalbaar en zou een verkeerd beeld geven als we dit zouden uitstralen.

Category: Algemeen

Load More

Vragen over de SVOW-App

SVOW App

Veel mensen hebben waardevolle spullen in huis die niet vastgelegd zijn. Mocht er ooit iets verdwijnen, dan kunt u vaak geen bewijzen overleggen aan bijvoorbeeld een verzekeraar. Of wanneer er sprake is van diefstal in de huiselijke kring duurt het vaak lang voordat dit wordt opgemerkt. Om regelmatig uw bezittingen te checken wordt eventuele diefstal ook eerder gesignaleerd en kan hier actie op worden ondernomen. Het maakt hierbij niet uit of deze spullen waardevol zijn in het economisch verkeer. Zolang ze waardevol voor u zijn noemen wij ze ook waardevol.

Category: SVOW App

Met deze App kunt u uw waardevolle bezittingen vastleggen in een digitale kluis. Daarna kunt u ze te allen tijde bewerken waardoor uw kluis altijd up to date kan zijn. Eén keer in de drie maanden vragen wij u te controleren of al uw bezittingen die u in de kluis hebt opgeslagen er ook nog daadwerkelijk zijn. Op die manier heeft u altijd even een kort controlemomentje.

U kunt de vastlegging in uw digitale kluis ook gebruiken voor uw inboedelverzekeraar. Als er bijvoorbeeld iets van u gestolen is en u heeft geen foto’s of een aankoop bon kunt u in ieder geval via uw kluis aantonen dat u er de beschikking over had. U kunt zelfs aangeven wanneer u het heeft vastgelegd en waar.

Category: SVOW App

U gaat naar het inlogscherm in de App. Daar kunt u aangeven dat u uw wachtwoord bent vergeten. U ontvangt dan op uw emailadres een mail met een link. Via deze link kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. Lukt dat niet dan kunt u ook contact opnemen met stichting SVOW.

Category: SVOW App

Dit kan in de App, op het moment dat u zelf inlogt.

Bent u al ingelogd dan kunt u ook in het menu naar profiel. Hier kunt u kiezen om uw gegevens te bewerken. Door vervolgens te bevestigen zijn uw gewijzigde gegevens opgeslagen.

Category: SVOW App

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk een vertrouwenspersoon zelf te verwijderen. Neemt u hierover contact op met de stichting SVOW. Wij helpen u dan graag.

Category: SVOW App

Dit kan in de App. Bent u ingelogd dan kunt u in het menu naar profiel. Zolang u nog geen vier vertrouwenspersonen heeft aangemeld, kunt u door op het + te klikken nog een vertrouwenspersoon toevoegen.

Category: SVOW App

Dit kan in de App, op het moment dat de vertrouwenspersoon moet inloggen.

Bent u beiden al ingelogd dan kunt u ook in het menu naar profiel. Hier kunt u de betreffende vertrouwenspersoon kiezen en vervolgens de gegevens wijzigen. Door vervolgens te bevestigen zijn de gewijzigde gegevens opgeslagen.

Category: SVOW App

Wij adviseren u minimaal 1 vertrouwenspersoon toe te voegen. Op die manier is er altijd een extra controle bij het inloggen in de App.

Category: SVOW App

De Stichting Samen Veilig Ouder Worden heeft een netwerk van professionals die desgevraagd hulp kunnen bieden bij het gebruik van de App, net zoals een eigen vertrouwenspersoon dat ook zou doen. Hier zijn kosten aan verbonden. Vooraf zal in overleg met u en de professional een kostenindicatie worden opgesteld. De facturatie zal zonder tussenkomst van de Stichting afgehandeld worden door de professional.

Category: SVOW App

Omdat wij het belangrijk vinden dat het gebruik van de App op een veilige manier gebeurt. Door het verplicht stellen van de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is er altijd een extra controle dat u niet onder dwang inlogt. Van zowel u als uw vertrouwenspersoon wordt gevraagd een foto te maken zodat vastgesteld kan worden wie er naast u bij het inlogproces aanwezig was. Indien nodig worden deze gegevens vergeleken met de eerder vastgelegde gegevens uw persoonsaccount.

Category: SVOW App

U kunt maximaal 4 vertrouwenspersonen vastleggen.

Category: SVOW App

Ja zeker. Deze staan in de App. in het Menu onder Instellingen. Ze zijn ook nog na te lezen in de webshop op de website van SVOW.

Category: SVOW App

Deze foto’s worden opgeslagen in de database in uw eigen persoonsaccount. Op deze manier kan de stichting SVOW bij calamiteiten altijd terugkijken wie er op dat moment waren ingelogd.

Deze data wordt na 2 verplichte controle momenten, dan wel na 9 maanden verwijderd. Zo is de opgeslagen informatie altijd up-to-date.

Category: SVOW App

Op deze manier is er controle wie er in uw App inloggen. Het is belangrijk dat in ieder geval vastgesteld kan worden dat u als cliënt bij het inlogproces aanwezig bent. Bij eventuele calamiteiten kan de stichting SVOW altijd terugkijken wie er op dat moment waren ingelogd of hebben geprobeerd in te loggen.

Category: SVOW App

U logt dan in de App in. In het menu gaat u naar de kluis en klikt het betreffende voorwerp aan. Hier heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat het voorwerp weg is. U kunt hierbij ook een kleine toelichting geven. Vervolgens zal er gevraagd worden of u hierover contact wenst met iemand van de Stichting SVOW. Als u dat wilt kunt u vanuit de App. direct een mailbericht aan ons sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kunt u niet in de App inloggen omdat er geen vertrouwenspersoon beschikbaar is, dan kunt u ook rechtstreeks met de Stichting contact opnemen. Dit kan per telefoon of per mail. Deze gegevens vindt op onze website onder CONTACT.

Category: SVOW App

De hoeveelheid voorwerpen die u in uw kluis kunt opslaan is onbeperkt.

Category: SVOW App

Nee, deze foto’s worden niet automatisch in het fotoalbum opgeslagen.

Category: SVOW App
Category: SVOW App

Als u later een SDNA-homekit heeft gekocht kunt u op ieder moment in de App aangeven welke voorwerpen u van SDNA heeft voorzien. U logt samen met uw vertrouwenspersoon in en gaat in het menu naar de kluis. Hier ziet u een overzicht van alle voorwerpen die u al heeft vastgelegd. Als u op een voorwerp klikt en vervolgens op bewerken dan kunt u hier met een vinkje aangeven dat u het voorwerp heeft voorzien van SDNA.

Category: SVOW App

Via de website www.svow.nl  In de webshop kunt u de SDNA-homekit bestellen. Na betaling wordt de homekit naar u toegestuurd.

Category: SVOW App

U kunt helemaal zelf kiezen welke voorwerpen u wel of niet van SDNA voorziet. Wij adviseren het in ieder geval aan te brengen op die voorwerpen die voor u waardevol zijn en niet al op een andere manier dusdanig geregistreerd staan waardoor ze naar u terug te herleiden zijn.

Category: SVOW App

Als er voorwerpen worden gestolen en deze worden op enig moment ergens teruggevonden dan is het door het uitlezen van de aangebrachte SDNA code heel gemakkelijk deze voorwerpen weer aan de rechtmatige eigenaar te retourneren. De politie beschikt over de benodigde ultraviolet lampen om te zien of een voorwerp is voorzien van SDNA en vervolgens over de apparatuur om de betreffende code te kunnen uitlezen.

Category: SVOW App

Ja er is een Lost&Found bestand aan uw persoonsaccount gekoppeld. Als u iets heeft teruggevonden dan kunt u contact opnemen met SVOW. Wij kunnen het dan vanuit Lost&Found weer terugplaatsen naar uw digitale kluis. Uit veiligheidsoverwegingen zullen er dan wel een aantal vragen aan u gesteld worden.

Category: SVOW App

Nee, vanwege veiligheidsoverwegingen heeft de stichting geen inzage in uw kluis.

Category: SVOW App

Nee, zodra u uit de Appstore de App weer gratis download kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord weer gewoon inloggen en heeft u weer gewoon toegang tot uw digitale kluis.

Category: SVOW App

Ja, dat kan. Iedere keer als u inlogt wordt er gevraagd om zowel van uzelf als van de door u gekozen vertrouwenspersoon een foto te maken. Zo kunnen wij altijd zien met wie u in uw App aan het werk bent geweest. Als extra beveiliging zal er bij ook bij het verwijderen van voorwerpen een foto gemaakt worden.

Category: SVOW App

Eén keer in de drie maanden vragen wij om al uw waardevolle bezittingen, die u al eerder in uw digitale kluis heeft opgeslagen, te controleren om te zien of deze er nog zijn. U krijgt na het inloggen in de App één voor één de voorwerpen te zien. U hoeft dan alleen maar aan te geven of ze er nog zijn. Zijn ze er niet meer, dan kunt u aangeven wat er mee gebeurd is. Als extra veiligheidsmaatregel zullen we Ad Random vragen een foto van een voorwerp te maken.

Category: SVOW App

Dat is mogelijk. U kunt de digitale kluis dan alleen niet meer gebruiken. Zodra u weer in de App inlogt zal automatisch dit controlemoment geactiveerd worden. U moet eerst door dit proces heen voordat u weer op de gebruikelijke manier in uw kluis kunt werken en voorwerpen kunt toevoegen, wijzingen of verwijderen.

Category: SVOW App

Ja, het inloggen gebeurt op de gebruikelijke manier. U logt dus samen met uw vertrouwenspersoon in.

Category: SVOW App

Ja, u kunt altijd in uw kluis. Om op de juiste manier in te kunnen loggen is het wel noodzakelijk dat één van de door u geselecteerde vertrouwenspersonen hierbij aanwezig is.

Category: SVOW App

Nee, u kunt niet zonder vertrouwenspersoon inloggen en daardoor dus ook geen veranderingen in uw digitale kluis aanbrengen. Indien u dit toch om een bepaalde reden zou willen dan dient u contact op te nemen met de stichting SVOW.

Category: SVOW App

Neemt u in dat geval contact op met stichting SVOW. Wij helpen u dan graag verder.

Category: SVOW App

Als de App langer dan 10 minuten niet actief wordt gebruikt zal deze automatisch worden afgesloten. Mocht uw vertrouwenspersoon in staat zijn binnen die tijd elders in te loggen dan zou u kunnen constateren dat er wijzigingen zijn aangebracht. Mocht u hier niet van gediend zijn of hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de Stichting. Wij kunnen de GPS inlogcoördinaten desgewenst vergelijken met eerdere coördinaten.

Category: SVOW App

Als u de App opent dan komt u in het scherm waar u kunt kiezen om in te loggen of om de Demo te bekijken.

Category: SVOW App

De button van de kluis is dan nog grijs omdat er nog niets in zit. Pas als u iets heeft toegevoegd aan de kluis zal de volgende keer dat u in het menu komt deze button ook paars gekleurd zijn.

Category: SVOW App

In het archief staan alle voorwerpen opgeslagen waarvan u heeft aangegeven dat deze uit de kluis verwijderd zijn. Bijvoorbeeld omdat u iets heeft verkocht, of omdat het stuk is of omdat u het heeft weggegeven. Ook de data van verwijderen staan vermeld alsmede de toelichting die u bij de verwijderactie heeft toegevoegd. Zo is te allen tijde terug te zien wat er met een bepaald voorwerp is gebeurt.

Category: SVOW App

Alles wat u in het archief plaats zal hier altijd blijven, tenzij u het weer naar de kluis verplaatst wilt hebben. Om veiligheidsredenen dient u dan wel contact met SVOW op te nemen zodat wij dit voor u kunnen terugplaatsen.

Category: SVOW App

Dat hoeft niet, maar we raden het wel aan. Deze informatie wordt vervolgens samen met het voorwerp opgeslagen in het archief. Op die manier kunt u te allen tijde nakijken wat er met een bepaald voorwerp op welke datum is gebeurd.

Category: SVOW App

Ja, de App is overal ter wereld te gebruiken. Indien u in het buitenland niet over wifi beschikt zal u de dataroaming aan moeten zetten. Hier kunnen vanuit uw provider extra kosten mee gemoeid zijn. Wij adviseren deze kosten op voorhand bij uw provider op te vragen.

Category: SVOW App

Het is niet mogelijk om uw gebruikersnaam te wijzigen. Dit is namelijk het emaildres waarmee u bij de webshop geregistreerd staat. Wilt u toch om één of andere dringende reden een andere gebruikersnaam laten registreren, neemt u dan contact op met stichting SVOW. Zij zullen u dan hiermee verder helpen.

Category: SVOW App

De voorwerpen waarvan is aangegeven dat deze weg zijn, dus niet verkocht, stuk of weggegeven, worden automatisch in de Lost&Found database geplaatst. Op het moment dat er ergens iets wordt teruggevonden en het is niet voorzien van DNA dan kan SVOW in deze database checken wie dit voorwerp als “Lost” heeft aangegeven. Nu zal deze vergelijking nog handmatig worden uitgevoerd maar er wordt druk gewerkt aan geautomatiseerde voorwerp-herkenning.

Category: SVOW App

Nee, u heeft zelf geen toegang tot deze database.

Category: SVOW App

SVOW maakt gebruik van de meest recente beveiligingstechnieken waarmee uw data veilig opgeslagen staat. SVOW innoveert continu op dit gebied waarmee altijd de laatste veiligheidsvoorzieningen toegepast worden. Onze serverpartner voor dit systeem is ISO 9001 en 27001 gecertificeerd.

Category: SVOW App

Iedereen die zijn waardevolle bezittingen wilt opslaan en deze met regelmaat wilt monitoren kan gebruik maken van de App. Ook voor het vastleggen van uw waardevolle bezittingen in verband met uw inboedelverzekering is deze App zeer geschikt

Category: SVOW App

Ook voor het vastleggen van uw waardevolle bezittingen in verband met uw inboedelverzekering is deze App zeer geschikt. Als er iets van u gestolen is en u heeft geen foto’s of een aankoop bon kunt u in ieder geval via uw kluis aantonen dat u er de beschikking over had. U kunt zelfs aangeven wanneer u het heeft vastgelegd en waar.

Category: SVOW App

Alle voorwerpen waarvan u heeft aangegeven dat ze verkocht, weggegeven of stuk zijn, worden automatisch in uw persoonlijke archief opgeslagen. Hierbij is te zien wanneer u het naar het archief heeft verplaatst waar en met wie.

Category: SVOW App

Ja, de stichting Samen Veilig Ouder Worden is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1622216. Voor het gebruik van de App dient u daarom ook eerst akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Category: SVOW App

Ja, de stichting Samen Veilig Ouder Worden is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1622216.

Category: SVOW App

In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met de Stichting. Dit kan dan het beste via de mail, info@svow.nl, waarin u direct uw vraag kunt stellen. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Category: SVOW App

Load More

Vragen over screening

Screening

Nee, dat hoeft niet. Het biedt juist de mogelijkheid om deze informatie bespreekbaar te maken. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit het verleden is en hij/zij juist zijn leven weer op rit wilt krijgen. Het laten weten dat een onderzoek deel uit maakt van de sollicitatieprocedure kan wel heel preventief werken.

Category: Screening

Er kan heel veel gebeuren in het leven van iemand. Zo kunnen er financiële of relationele problemen ontstaan waardoor mogelijk de verleiding (onvrijwillig) groot wordt om zichzelf te verrijken aan de financiën of waardevolle spullen van de ouderen en zorgbehoevenden. Een kat in het nauw……………… ! Door stelselmatig jaarlijks te controleren blijft u mogelijke problemen voor en bent u in staat om uw collega vroegtijdig hulp te bieden.

Category: Screening

Bij het opvragen van meerdere achtergrondonderzoeken is mogelijk een abonnement af te sluiten. Dat scheelt zeker in de kosten. Afhankelijk van het aantal kunnen wij u een offerte op maat sturen.

Category: Screening

U heeft al een achtergrondonderzoek vanaf € 65,– excl. BTW.

Category: Screening

Bij iedere aanvraag worden op dat moment alle gegevens die in het rapport verwerkt worden opgehaald uit de tientallen bronnen. Het rapport wordt niet bewaard en opnieuw aan de aanvrager of derden verstrekt. Wel worden sommige gegevens digitaal gelogd zodat voor verificatiedoeleinden nagegaan kan worden uit welke bronnen de informatie is opgehaald. De gelogde gegevens worden 1 jaar bewaard.

Category: Screening

De bron waaruit wij de gegevens ophalen is verantwoordelijk voor de juiste registratie. Mochten de gegevens niet correct zijn dan kan door de betrokkene zelf om aanpassing verzocht worden. Wij zullen de contactgegevens van de bron op aanvraag doorgeven.

Category: Screening

Informeren van de betrokken persoon moet bij het uitvoeren van Pre-employment Screening en bij het aangaan van een contract. Met informeren wordt bedoeld dat u het de betreffende persoon bekend maakt een achtergrondonderzoek te laten verrichten

Category: Screening

Bedrijfsinformatie valt niet onder de Privacy Wetgeving.

Category: Screening

De gegevensverstrekking moet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor zij is verzameld. Om die reden moet u aangeven waarom u persoonsinformatie opvraagt en of de betreffende persoon is geïnformeerd. Er is een externe Functionaris Gegevensbescherming aangewezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Category: Screening

Load More

Zuideinde 9 1121 CJ Landsmeer Postbus 146 1120 AC Landsmeer T 0900 2002001 (45ct/min) E info@svow.nl
Algemene Voorwaarden Disclaimer Bedenktijd FAQ

© 2016 Stichting Samen Veilig Ouder Worden