Onze partners

De Stichting SVOW werkt nauw samen met een aantal partners. Deze partners hebben allemaal hun eigen specifieke expertise en bijdrage aan de doelstellingen van onze stichting. Onderstaand vindt u meer informatie over onze partners en een link naar hun website.

Wenneker

Wenneker is een film productiebedrijf met vestigingen in Amsterdam en Gent (België).

Al het bewegend beeldmateriaal dat u op onze website kunt zien is door Wenneker geproduceerd.

Ga naar website »

SDNA Forensic Marking

SDNA Forensic Marking is een activiteit van Rhine Consulting Group B.V. Ze leveren en ontwikkelen sinds 2008 diverse innovatieve en forensische toepassingen op het gebied van criminaliteitspreventie en tegen productvervalsing.

De afgelopen jaren hebben ze veel nationale bekendheid gekregen met de introductie van forensische markeringstechnieken op basis van synthetisch DNA. Op basis van de ervaring met de diverse markeringssystemen zijn zij een veel gevraagde partner in de strijd tegen criminaliteit.

Lees op hun website over de vele voorbeelden van geslaagde projecten en initiatieven.

Ga naar website »

Zeker Financiële Zorgverlening

ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk werkende organisatie van beschermingsbewindvoerders. Bewindvoerders die particulieren professioneel en inzichtelijk ondersteunen bij het op orde brengen, beheren, optimaliseren en beschermen van hun financiën.

Het concept van ZEKER geeft de klant de voordelen van een persoonlijke bewindvoerder met regionale kennis in combinatie met alle voordelen van een grote solide organisatie. Denk hierbij aan kwaliteitswaarborging, online inzage in de financiën en vervanging bij ziekte of vakantie. Ook de uitgebreide opleiding, jaarlijkse bijscholing en de ondersteuning door de ervaren helpdesk op het hoofdkantoor zijn belangrijke voordelen.

Ga naar website »

SMART fms

SMART FMS ontwikkelt software voor professionals, welke op een positieve manier een bijdrage levert aan een (kosten-) efficiënt bedrijfsproces, zodat er tijd en ruimte is voor de gebruiker om die toegevoegde waarde te leveren die door de techniek niet geleverd kan worden.

De jarenlange ervaring, specifieke vakkennis en inzicht in administratieve en financiële systemen, heeft SMART FMS gemaakt tot een toonaangevende organisatie, waarbij het haar vooral gaat om betrouwbaarheid, transparantie, zelfredzaamheid en preventie.

SMART FMS hoopt met haar software een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan uw financiële gezondheid.

Ga naar website »

Props Applications

Props Applications BV is leverancier van praktische veiligheidsmiddelen die uw bezittingen helpen beschermen. Voor iedere nieuwe uitdaging zoeken, maken of bedenken wij een nieuwe toepassing.

 

Ga naar website »

COTHEDO

COTHEDO is een door het Ministerie van Justitie erkend onafhankelijk particulier recherchebureau (onder nummer POB 1499), is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en is derhalve een betrouwbare partner in het uitvoeren van diverse onderzoeken en preventie-advisering.

Onze onderzoekers zijn allemaal gecertificeerd volgens internationale standaard (CPI | Certified Private Investigator) en kunnen zowel nationaal als internationaal worden ingezet. Wij verlenen onze diensten aan particulieren en bedrijven waarbij onderzoek naar Financiële Uitbuiting als specialisme is gegroeid. Wij werken dan ook intensief samen met de Stichting Samen Veilig Ouder Worden, die wij als één van onze belangrijkste opdrachtgevers zien.

Ga naar website »

All About People

Conflictbemiddeling is het optreden van een bemiddelaar (bijvoorbeeld een mediator) bij een conflict tussen twee of meerdere partijen. Bij een gebrek aan wederzijds vertrouwen kan een situatie snel escaleren. In conflictsituaties is de communicatie bovendien vaak verstoord, waardoor er geen rechtstreekse onderhandeling kan plaatsvinden. De bemiddelaar brengt de partijen met elkaar in gesprek en zo kan er aan een oplossing worden gewerkt. Onze register mediators hebben ruime ervaring met het verzorgen van diverse vormen van familie mediation. Wil je weten of familie mediation ook geschikt is voor jouw conflict? Bel dan met één van onze mediators.

Ga naar website »

Hogeschool van Utrecht

Onder aansturing van Dr. Nadja Jungmann en in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht wordt door de Stichting SVOW in de komende maanden onderzoek uitgevoerd naar een aantal achtergronden rondom Financiële Uitbuiting. In het nieuwe jaar zullen de vragenformulieren gedistribueerd worden. U kunt de voortgang van het onderzoek volgen via onze website.

Ga naar website »