Doneren

Financiële uitbuiting, het kan ook u overkomen!

De stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW) is er niet alleen voor ouderen en zorgbehoevenden, maar voor iedereen. SVOW biedt concreet werkende- en praktische toepassingen om financiële uitbuiting tegen te gaan. Iedere dag worden gemiddeld 82 ouderen bestolen van hun waardevolle spullen en geld. De Stichting SVOW streeft er daarom naar dit terug te dringen en een belangrijke bijdrage te leveren om het gevoel bij gekrenkt vertrouwen te herstellen.

  • Mist u wel eens iets van uw kostbare spulletjes terwijl u zeker weet dat het in huis moet zijn?
  • Of heeft u wel eens het gevoel dat er meer geld verdwijnt dan dat er binnen komt?
  • Of vraagt u zich wel eens af of uw liefdevolle kleinzoon echt alleen maar boodschappen voor u doet of misschien ook wel voor zich zelf pint met uw pinpas zonder het aan u te vragen?
  • Of hoe u het bespreekbaar binnen de familie moet maken nu u weet dat uw nichtje geld van u steelt en eigenlijk geen aangifte wilt doen, maar wel wilt dat het nu stopt?

  • Vindt u het eigenlijk ook wel raar dat uw hulp maar blijft aandringen om uw testament te wijzigen? Zorgt ze zo goed voor u dat u eigenlijk geen nee durft te zeggen?
  • Geeft het u ook een naar gevoel dat uw dochter het beheer heeft over uw financiën en u nu helemaal geen contant geld meer voor u zelf heeft?
  • Zet u ook wel eens vraagtekens bij de zogenaamde goedbedoelde hulp van uw buurman?
  • Bent u ook wel eens bang dat als uw waardevolle spullen worden gestolen u ze nooit meer terug zal zien, ook niet dat mooie erfstuk van uw tante?
  • Of wilt u gewoon dit allemaal voorkomen?

Allemaal vragen die een antwoord verdienen!!!

De stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW) biedt u concreet werkende- en praktische oplossingen om financiële uitbuiting tegen te gaan. Onze diensten, toepassingen en middelen kunnen zelfstandig of gezamenlijk naar eigen behoefte en wensen worden samengesteld in een persoonlijk veiligheidspakket. De stichting SVOW helpt u uiteraard graag bij het samenstellen. Belt u ons dan op 020-8208213 of stuur ons een mail. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie. U kunt ook alvast hier kijken wat we SAMEN tegen dit soort ongewenste praktijken kunnen doen.

SVOW bestaat uitsluitend uit vrijwillige medewerkers en ontvangt geen (overheids) subsidies. SVOW is een Stichting zonder winstoogmerk. SVOW maakt gebruik van netwerkpartners op specifieke vakgebieden. Sommige van deze partners brengen kosten in rekening voor hun diensten en/of producten. Deze worden altijd op voorhand met u besproken.

Achtergrond

Vaak neemt naarmate men ouder of onverhoopt zorgbehoevend wordt de afhankelijkheid van derden voor hulp en ondersteuning toe. Men moet er dan juist op kunnen vertrouwen dat men veilig is, maar dat is helaas niet vanzelfsprekend. Uit onderzoeken blijkt dat in 2014 minimaal 30.000 ouderen slachtoffer zijn geworden van financiële malversaties en diefstal van waardevolle bezittingen en geld, met een schadepost van tientallen miljoenen euro’s. Dit gebeurt vanuit de directe vertrouwensomgeving.

Familie, vrienden of zorgverleners die zichzelf verrijken aan de bezittingen en het geld van degene wiens zorg aan hen is toevertrouwd. Het beleid van de overheid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd neemt de vergrijzing in Nederland toe. Het is daarom te verwachten dat de omvang van het probleem alleen maar zal toenemen. Het is daarom tijd voor actie en SVOW helpt daarbij.

Hoe gaat de stichting SVOW daar wat aan doen?

Uitbuiting van ouderen & zorgbehoevenden verdient aandacht van alle professionele werkgevers (organisaties) én medewerkers in de zorg. Daarnaast is bewustwording bij de risicodoelgroepen (ouderen en zorgbehoevenden) maar ook juist de mensen in hun vertrouwde omgeving, zoals kinderen, mantelzorgers, vrienden, buren en overige familieleden van essentieel belang. In aanvulling op reeds bestaande initiatieven, richt de Stichting zich ook juist op de bewustwording van de (potentiële) dader. De Stichting geeft een duidelijk signaal af door te laten weten dat SVOW ziet wat er gebeurt met de financiën en de bezittingen van de aangesloten ouderen en zorgbehoevenden.

De Stichting SVOW ontwikkelt, in samenwerking met vele partners, preventieve en effectieve diensten en rijkt diverse hulpmiddelen aan om financiën en persoonlijke bezittingen te beschermen. Ook laat SVOW degelijk en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek uitvoeren naar de omvang van het probleem alsmede de beïnvloedingsmethodieken hoe slachtoffers uit het stadium van ontkenning te krijgen.

De stichting SVOW beschikt over brede kennis op het gebied van (financiële) uitbuiting van ouderen en zorgbehoevenden en geeft vanuit die positie voorlichting door middel van presentaties over de aard, achtergrond & geschatte omvang. We vertellen natuurlijk niet alleen over de problematiek maar zeker ook over de mogelijkheden om dit te voorkomen. We doen dit onder meer bij zorginstellingen, (semi-) overheden en commerciële Instanties. Preventie lost bestaande negatieve situaties niet op. Hiervoor zijn praktisch en concreet uitvoerbare maatregelen noodzakelijk. SVOW neemt hierin een belangrijke rol op het gebied van regie en daadwerkelijke uitvoering. Wij zetten in op hoogst mogelijke risicobeheersing maar kunnen risico-uitsluiting niet garanderen.

 

De SVOW ClubOm onze doelen en ambities te kunnen bereiken is er veel geld nodig. Met onder andere de SVOW CLUB proberen we deze gelden in te zamelen. Wilt ook ú ons helpen?

Want alleen SAMEN kunnen we de strijd tegen financiële uitbuiting aan gaan.

ENQUETEStichting SVOW vraagt in samenwerking met onderzoekers van de Hogeschool Utrecht (onder aansturing van Dr. Nadja Jungmann) uw medewerking bij dit onderzoek naar financieel misbruik. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het extra pinnen van uw bankrekening, het stelen van geld of kostbare spullen maar ook het tegen uw wil verkopen of aanschaffen van goederen.

Folders

Kans op financiëel misbruik bij ouder worder

Download

Samen werken aan een veilige leefomgeving

Download
Zuideinde 9 1121 CJ Landsmeer Postbus 146 1120 AC Landsmeer T 0900 2002001 (45ct/min) E info@svow.nl
Algemene Voorwaarden Disclaimer Bedenktijd FAQ

© 2016 Stichting Samen Veilig Ouder Worden